Handlekurv


Handlekurven er tom

Vi anbefaler


0,-

0

Kjøpsbetingelser

 Generelt 

Disse angitte vilkår regulerer kundens bruk av varer og tjenester levert av Utstyrskontroll DA, heretter kalt selger. Disse vilkårene gjelder for alt salg fra selger så lenge ikke annet er skriftlig avtalt partene i mellom.

Priser og levering
Prisene er oppgitt i NOK og inkluderer  moms, f.n. 25 % dersom ikke annet er angitt.
Selger reserverer seg for eventuelle feil som kan oppstå på grunn av tekniske feil.
Varer som ikke er på lager - ta kontakt for pris/leveringstid.
Rabattkoder må legges inn før handelen finner sted.

Bilder i nettbutikken  
Noen produktbilder i nettbutikken vår er illustrasjonsfoto og ikke alle gjenstander på disse føger nødvendigvis med varen. Produktbeskrivelsen på hvert enkelt produkt angir hva som følger med i prisen. Vi tar forbehold om eventuell feil i annonsene våre. 

Forsendelse
Det er kjøperens ansvar å sørge for at den adressen som blir oppgitt ved bestillingen er korrekt. Leveringstiden er normalt 1-3 arbeidsdager (hverdager), avhengig av hvilken tid på døgnet bestillingen gjøres, og om varene er på lager. Kunde vil få beskjed når varene er utsendt.


OM DU HAR BESTILT TIL ANNEN ADRESSE ENN FOLKEREGISTRERT MÅ DET TYDELIG FREMGÅ AT DET ER EN C/O ADRESSE

Velges "forsendelse" så kan det hende vi velger mypack home small/brevpost og aåledes fremsendingstidene avvike 

Vi sender ut en e-post ved postinnlevering, der vi angir ditt kolli-id så fremst pakken ikke sendes med brevpost. Dette gjør at du kan spore pakken på www.bring.no.
Det sendes kun ut elektroniske varsler (e-mail/sms) om pakke ankomst ditt postkontor.

Dersom varen blir skadet ved levering skal dette snarest meldes til selger og helst på ankomstdagen via e-post. Det er viktig at du gir en fullstendig melding til oss på eventuelle skader som er oppstått. Ser du at emballasjen er skadet ved leveringstidspunktet så skal du også melde dette direkte til den som du kvitterer ut pakken av.

For uavhentede pakker / brev (ved feks post oppkrav) som sendes i retur (ikke blir løst ut) blir kunde debitert for frakt/returfrakt samt service honorar pålydende 500kr eks.mva.

Kjøper holder returfrakt ved bruk av angreretten.

Fri frakt kjøp over 999,- - gjelder kun fastlandsnorge (ikke svalbard, Jan Mayen..) og bestillinger gjort via nettbutikken.


 

Kundens plikter
Den som er registrert som kunde (18år aldersgrense) hos selger, er ansvarlig for betaling av de ytelser selger eller selgers samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra selgers side.

Reklamasjon
Før feil meldes til selger, bør kunden undersøke om feilen skyldes forhold på kundens side. Dersom kunden kan godtgjøre at produktet ikke fungerer slik selger har beskrevet at det skal gjøre, må kunden melde dette til selger slik at selger kan iverksette tiltak for avhjelp. Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke gir selger melding innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde oppdaget mangelen.

Avhjelp
Selger skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en mangel ved produktet levert av selger, iverksette tiltak for å rette på mangelen. Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med selger, betaler ikke selger disse utgiftene.

Angrefrist
Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Returkostnadene bæres av forbrukeren (jf. Angrerettloven § 15 første ledd).

Ekstraordinære forhold
Selger er kun ansvarlig for tap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis selger godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor selgers kontroll, og som selger ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av. Selger er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra selgers side. Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

Endring i vilkårene
Selger forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

Rabatter/fordelsavtaler med organisasjoner
Rabatt gjelder for kjøp av det antall artikler som anses rimelig til begunstigedes eget bruk/forbruk.
Kunde plikter selv å legge inn rabattkode på det tidspunkt handelen finner sted i nettbutikken. En kan ikke påregne at dette vil bli utregnet og godskrevet på senere tidspunkt.

Taushetsplikt/Personvern
Alle kundeopplysninger håndteres med stor diskresjon og kommer under ingen vilkår til å spres videre til utenforstående.
Se også egen side om personvern.